Category Archives: Nhà xưởng bán

BÁN XƯỞNG LONG NGUYÊN, BÀU BÀNG, DIỆN TÍCH: 1,3 HA

Bán nhà xưởng Long Nguyên, Bàu Bàng

Chính chủ cần bán nhà xưởng Long Nguyên, Bàu Bàng: Vị trí nhà xưởng bán: Long Nguyên, Bàu Bàng Diện tích đất: 12.293 m2 skc 20 năm Diện tích nhà xưởng: 6.838,5 m2 Diện tích công trình phụ: 650 m2 Sân nội bộ: 5.584,5 m2 Nhà xưởng đang trong quá trình xây dựng Nhà xưởng […]

BÁN XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.400 M2

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Thuận An

Chính chủ cần bán nhà xưởng trong Khu công nghiệp Thuận An, Bình Dương: Vị trí nhà xưởng: Thuận An, Bình Dương Khuôn viên nhà xưởng: 5.400 m2 Diện tích nhà xưởng: 3.300 m2 Nhà xưởng trong khu công nghiệp đóng thuế hàng năm Nhà xưởng được xây dựng kiên cố, chắc chắn Nhà xưởng […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN PHƯỚC KHÁNH, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 37.000 M2

Bán nhà xưởng Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Diện tích đất: 37.000 m2, có 30.000 m2 đất SKC đóng tiền đến hết: 23/03/2055, 7.000 m2 đất ở đô thị Diện tích nhà xưởng: 9.030 m2 Diện tích văn phòng: 233 m2 Nhà ở công nhân: 170 phòng Nhà xưởng phù hợp doanh nghiệp […]

BÁN XƯỞNG TÂN PHƯỚC KHÁNH, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, GIÁ 85 TỶ

Bán nhà xưởng Tân Phước Khánh, Tân Uyên

Chính chủ cần bán nhà xưởng tại Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương: Vị trí nhà xưởng: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương Diện tích đất: 6.900,7 m2 Diện tích nhà xưởng: 4.500 m2 Diện tích văn phòng: 211,5 m2 Diện tích nhà xe: 67,5 m2 Diện tích nhà vệ sinh: 20 m2 […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 10.190 M2

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Chơn Thành, Bình Phước

Chính chủ cần bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Chơn Thành, Bình Phước Diện tích khuôn viên đất: 10.190 m2 Diện tích nhà xưởng: 6.000 m2 Ngoài ra các công trình phụ đầy đủ Nhà xưởng đáp ứng yêu cầu để sản xuất kinh doanh theo sự quản lý của KCN Tình trạng đất: […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 18.500 M2

Tổng quan bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương: – Vị trí nhà xưởng: nằm tại Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương – Diện tích khuôn viên: 18.500 m2 – Tổng diện tích nhà xưởng: 9.950 m2 ( bao gồm 2 nhà xưởng ) – Diện tích nhà xưởng 1: 4.880 m2 – Diện […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 1, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2

Tổng quan nhà xưởng bán trong khu công nghiệp Sóng Thần 1, Bình Dương: – Vị trí nhà xưởng: nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương – Diện tích khuôn viên: 10.000 m2 – Diện tích nhà xưởng: 7.000 m2 – Nhà xưởng bán phù hợp với cá nhân, doanh […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 13.000 M2

Tổng quan nhà xưởng bán trong khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương: – Vị trí nhà xưởng: nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần, Tân Uyên, Bình Dương – Diện tích khuôn viên: 13.000 m2 – Diện tích nhà xưởng: 8.700 m2 ( bao gồm văn phòng ) – Nhà xưởng bán phù hợp […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2

Tổng quan bán nhà xưởng tại Bàu Bàng, Bình Dương: – Vị trí nhà xưởng: nằm tại Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương – Diện tích khuôn viên: 14.000 m2 – Diện tích nhà xưởng 1: 5.000 m2 – Diện tích nhà xưởng 2: 2.000 m2 – Nhà xưởng bán phù hợp với cá nhân, […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, DIỆN TÍCH: 15.000 M2

Tổng quan bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương: – Vị trí nhà xưởng: nằm trong khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương – Diện tích khuôn viên: 15.000 m2 – Diện tích nhà xưởng: 6.000 m2 – Có thể xây thêm nhà xưởng với diện tích: 3.000 m2 – Nhà xưởng bán […]

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo