Category Archives: Nhà xưởng bán

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI NAM TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.900 M2

Tổng quan bán nhà xưởng tại Nam Tân Uyên, Bình Dương: – Vị trí nhà xưởng: nằm tại Vĩnh Tân, Nam Tân Uyên, Bình Dương – Diện tích khuôn viên: 3.900 m2 – Diện tích nhà xưởng: 2.800 m2 – Diện tích văn phòng: 100 m2 – Nhà xưởng bán phù hợp với doanh nghiệp […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.600 M2

Tổng quan nhà xưởng bán tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương: – Vị trí nhà xưởng: nằm tại Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương – Diện tích khuôn viên: 2.600 m2 – Diện tích nhà xưởng: 2.000 m2 – Nhà xưởng bán phù hợp với doanh nghiệp có quy mô sản xuất kinh doanh […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 42.000 M2

Tổng quan bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương:     – Vị trí nhà xưởng: nằm tại Khánh Bình Tân Uyên, Bình Dương – Tổng diện tích nhà xưởng: 42.000 m2 – Diện tích khuôn viên: 42.000 m2 – Diện tích nhà xưởng: 4.050 m2 – Diện tích kho: 5.712 m2 và 1.679 […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 15.000 M2

Tổng quan nhà xưởng bán tại Đồng Phú, Bình Phước:     – Vị trí nhà xưởng: nằm tại Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước – Diện tích khuôn viên: 15.000 m2 – Diện tích nhà xưởng: 2.000 m2 – Nhà xưởng bán phù hợp với doanh nghiệp có quy mô sản xuất kinh doanh […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5 HA

Tổng quan bán nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương:     – Vị trí nhà xưởng: nằm tại, Bến Cát, Bình Dương – Diện tích khuôn viên: 5 ha – Diện tích nhà xưởng: bao gồm 5 nhà xưởng 4.000 m2 và 2 nhà xưởng: 3.150 m2 – Nhà xưởng bán phù hợp với […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, DIỆN TÍCH: 6.000 M2

Tổng quan bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh:     – Vị trí nhà xưởng: nằm trong khu công nghiệp Đông Nam, Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh – Diện tích khuôn viên: 6.000 m2 – Diện tích nhà xưởng: 3.250 m2 – Nhà xưởng bán phù hợp […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 68.000 M2

Tổng quan nhà xưởng bán tại Tân Uyên, Bình Dương:     – Vị trí nhà xưởng: nằm tại Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương – Diện tích khuôn viên: 68.000 m2 ( bao gồm đất SKC và đất TCLN ) – Diện tích nhà xưởng: 25.000 M2 – Nhà xưởng bán phù hợp với […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 23.000 M2

Tổng quan bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương:     – Vị trí nhà xưởng: nằm trong khu công nghiệp Việt Hương 2, Bến Cát, Bình Dương – Diện tích nhà xưởng: 16.000 m2 – Diện tích khuôn viên: 23.000 m2 – Nhà xưởng bán phù hợp với doanh có quy mô […]

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 12.000 M2

Tổng quan bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Vsip 2, Bình Dương:     – Vị trí nhà xưởng: nằm trong khu công nghiệp VSIP 2, Tân Uyên, Bình Dương – Diện tích khuôn viên: 12.000 m2 – Diện tích nhà xưởng và văn phòng: 3.180 m2 – Nhà xưởng bán phù hợp với […]

BÁN NHÀ XƯỞNG DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.200 M2

Tổng quan bán nhà xưởng tại Dầu Tiếng, Bình Dương:     – Vị trí nhà xưởng: Nằm ở Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương – Diện tích khuôn viên: 2.200 m2 – Diện tích nhà xưởng: 300 m2 – Diện tích văn phòng: 460 m2 ( bao gồm 1 trệt, 2 lầu ) – […]

Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo